تبلیغات
عصر مذهبی - انتظار
عصر مذهبی
امام سجاد (ع) : بهترین مردم هر زمان کسانی هستند که منتظر ظهور حضرت مهدی (عج) هستند. بحارالانوار جلد 52 صفحه 122
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 مهر 1389 توسط دهكده تنهایی | نظرات ()

برای مشاهده مطلب به ادامه مطلب بروید

دنیای امروز ما با آنچه كه باید باشد،فرسنگها فاصله دارد.
دنیای امروز دنیای مظلوم كشی ـ ستمگری، دنیای گرسنگی و محرومیت و دنیای مشحون ازفاصله طبقاتی و بی عدالتی است. چنین دنیایی، پسندیده هیچ انسان آگاه و بینایی نیست و با آنچه كه مكاتب آسمانی تصویركرده اند، فاصله بسیار دارد. اسلام ـ بعنوان آخرین دین برحق ـ طبعا چنین جهانی را نمی پسندد، بلكه پیروان خود را به دنیایی وعده می دهد كه درآن هیچیك ازنقاط تیره و تار امروزین وجود ندارد. جهان ایده آل اسلامی، دنیایی است كه با ظهورمصلح كل محقق خواهد شد اما این تحقق یك رخداد آنی و لحظه ای وصرفا آسمانی نیست. بلكه اسلام همه پیروان خود را مكلف كرده درساختن جهان ایده آل اسلامی، نقشی ایفا كنند و این نقش درمفهوم عالی «انتظار» مطرح شده است.
روزنیمه شعبان را پشت سرگذاشتیم، با همه مراسم و جشن ها و بزرگداشتها، با همه برنامه ها و سخنرانی ها.
یكی ازعادات ما این شده كه هرسال یك روز به یك موضوع مهم می پردازیم و سپس آن را درطاقچه نسیان می گذاریم تا سال آینده، بازدرمناسبتی دیگر، بسراغش برویم و عزیزش بداریم. موضوع مهدویت و انتظار هم متاسفانه ازاین قاعده بیرون نیست. جشن های نیمه شعبان را با شكوه تمام بپایان بردیم. بعضی جرقه های خوب و درست و بجا هم درباره مسائل مربوط به مهدویت زده شد. بزرگان و اندیشمندان ومتفكران هم حرفهای عالمانه ای زدند، اما با پایان نیمه شعبان، پرونده مهدویت و انتظارهم بسته شد تا سال دیگر بازدرایام شعبان، بسراغش برویم و با احساسی ازتقدس آن را بگشاییم. درحالیكه انتظار، بعنوان یكی ازمهمترین مسائل اسلامی، بعنوان یكی ازبزرگترین خلاء های امروز نیاز به فعالیتی غیرمقطعی و غیرمناسبتی دارد.
مسلمانان مكلف شده اند درچارچوب وظیفه دینی «انتظار» به تحقق جهان ایده آل اسلامی كمك كنند. این وظیفه اسلامی، تا جایی مورد تاكید قرارگرفته كه شاخص مسلمان بودن افراد قلمداد شده است. اما متاسفانه این وظیفه دینی، مانند سایر تكالیف مكتبی، همچون نماز و روزه، مورد توجه قرارنگرفته و در نزد بعضی مسلمانان، حتی بفراموشی سپرده شده است. درحالیكه اگرمسلمانی بمیرد و به موضوع انتظار وامام زمان (عج) بی توجه باشند. ازنظر آموزه های دینی ما، به مرگ جاهلیت مرده اند و مفهوم مرگ جاهلیت، مردن درحال كفر وشرك است.

انتظار، نیروی محركه اصلاحات
اما شاید این پرسش مطرح شود كه چرا اسلام تا این حد به موضوع انتظاراهمیت داده است.
«حجت الاسلام تقوایی»، پاسخ این پرسش را اینگونه می دهد: «اسلام اساسا دین اصلاح است. یعنی هدف كلی آن اصلاح كلی جوامع بشری است كه هدفهای جزیی درخدمت اصلاح نارسایی هاست. یعنی در هر زمان، درهرلحظه اسلام هدفش اصلاح نارسایی هاست. به همین دلیل كه كسی كه مسلمان می شود، وظیفه اش دراین چارچوب تعریف می گردد و ماموراصلاح می شود. ازنظر تعالیم اسلامی، نمی شود یك مسلمان به جایی پا بگذارد و بلافاصله در رفع نارساییها و اصلاح آنها همت نكند، چون اصلاح، خمیرمایه اسلام است. بنابراین موضوع «انتظار» بعنوان یك خط روشن برای رسیدن به آن هدف كلی، مطرح شده است. همه مسلمانها وظیفه و تكلیف انتظار را دارند. دقیقا همانطور كه یك مسلمان نماز می خواند، باید «منتظر» هم باشد و این «منتظربودن» تعریف دارد. تعریف منتظربودن همان است كه گفتم: تلاش لحظه به لحظه دراصلاح امورتا سرحد امكان. درواقع همین اصلاحات خرد و جزیی است كه سرانجام به اصلاح كلی ختم می شود. پس یك چیز باید برای مسلمانان این عصر و زمان مشخص شود و آن این كه اگر نمازشان را خواندند- روزه ها را كه درپیش است- گرفتند، و سایر اوامر و نواهی اسلام را مورد عمل قراردادند، اما «منتظر» نبودند، اصلاح گر نبودند، مسلمان نیستند. اگر دیدید مسلمانی دركنار مفاسد و ناهنجاریها، با آرامش و آسایش زندگی می كند و هیچ تلاشی هم برای رفع آنها بخرج نمی دهد، دراسلام او شك كنید، بلكه یقین كنید كه مسلمان نیست. این همان چیزی است كه غربی ها را ازاسلام می ترساند. كفار و اجانب از نمازخواندن و روزه گرفتن ما نمی ترسند. آنها از این می ترسند كه مسلمان، مصلح است، مسلمان وارد هرمكان و فضایی كه شود، اولین اعوجاجی كه ببیند، واكنش نشان می دهد و در راه اصلاح آن می كوشد و این برای منافع آنها، برای سرنوشت آنها، برای جهانخواری آنها كه به قیمت ستم به محرومان محقق می شود، خطرناك است. آن اسلام ناب محمدی كه امام(ره) اینهمه روی آن تأكید می كردند، همین است و آن اسلامی كه صهیونیستها از آن هراس دارند، همین است. محال است مسلمانی درجایی حضور داشته باشد كه در آنجا ظلم و ستم به محرومان را ببیند و سكوت كند و آرام بنشیند. اگر سكوت كند و اگر آرام بنشیند، اسلامش آن اسلامی نیست كه نبی اكرم(ص) آورده است. این مفهوم كلی انتظاراست. یك مثال جالبی را یكی ازعلمای بزرگ زده بودند كه من هم آن را نقل می كنم.
فرموده بودند انتظار یك حركت است نه سكون و مثالشان این بود كه وقتی شما منتظر یك میهمان عالی مقام هستید، منتظرید كه یك وكیل و وزیری به خانه شما بیاید، یك آدم مهمی وارد منزل شما باشد، این انتظار شما چگونه است؟ آیا دست روی دست می گذارید و می نشینید تا درمنزل را بزند یا اینكه این انتظار شما را به تكاپو وامی دارد، به حركت می اندازد، شما را به این وامی دارد كه خانه را آماده كنید، خود را پیراسته نمایید، شرایط را مهیا كنید. حتی وقتی همه چیز مرتب شد، باز گوش بزنگ هستید اگر گردی برجایی نشست، فوراً آن را پاك كنید. اگر بچه ها كاغذ پاره ای روی زمین انداختند، بلافاصله بردارید؟ این انتظارات و انتظاری كه اسلام از مسلمان می خواهد. این است، انتظاری اصلاح گرایانه، انتظاری كه در فرایند آن، مسلمانان بطور مرتب به زمینه سازی برای اصلاح كلی، برای ظهور مصلح كل بپردازند. این انتظار است كه مغفول واقع شده. این انتظار است كه دشمنان اسلام از آن گریزانند و همه تلاششان آن است كه آن را از اذهان مسلمانان پاك كنند. من به شما اطمینان می دهم اگر مسلمانان به چنین پایه ای از انتظار برسند، دنیا وضعش اینطور كه ما الان می بینیم، نیست. اینهمه ظلم و ستم، اینهمه محرومیت، اینهمه نابرابری وجود نخواهد داشت.»
این است انتظار!
درباب انتظار، بزرگان و علما، تعبیرهای گوناگونی ارائه داده اند كه یكی از زیباترین آنها، تعابیری است كه در كتاب شریف «خورشید مغرب» آمده است. این تعابیر را به نیت آنكه در جانمان ریشه دار شود، می خوانیم:
انتظار: كلمه ای ژرف، و معنایی ژرفتر...
انتظار: باوری شورآور، و شوری در باور...
انتظار: امیدی به نوید، و نویدی به امید...
انتظار: خروشی در گسترش، و گسترشی در خروش...
انتظار: فجری در حماسه، و حماسه ای در فجر...
انتظار: آفاقی در تحرك، و تحركی در آفاق...
انتظار:فلسفه ای بزرگ، و عقیده ای سترگ...
انتظار: ایمانی به مقاومت، و مقاومتی در ایمان...
انتظار: تواضعی در برابر حق، و تكبری در برابر باطل...
انتظار: نفی ارزشهای واهی، و تحقیر شوكتهای پوچ...
انتظار: نقض حكمها و حكومتها، و ابطال سلطه ها و حاكمیتها...
انتظار: سركشی در برابر ستم و بیداد، و راهگشایی برای حكومت عدل و داد...
انتظار: دست رد به سینه هرچه باطل، و داغ باطله بر چهره هرچه ظلم...
انتظار: شعار پایداری، و درفش عصیان و بیداری...
انتظار: خط بطلان بر همه كفرها و نفاقها، و ظلمها و تطاولها...
انتظار: تفسیری بر خون فجر و شفق، و دستی به سوی فلق...
انتظار: آتشفشانی در اعصار، و غریوی در آفاق...
انتظار: خونی در رگ زندگی، و قلبی در سینه تاریخ...
انتظار: تبر ابراهیم، عصای موسی، شمشیر داود، و فریاد محمد...
انتظار: خروش علی، خون عاشورا، و جاری امامت...
انتظار: خط خونین حماسه ها، در جام زرین خورشید...
انتظار: صلابت...
انتظار: نه...
در درون تاریكیها و سردیها، به دمیدن سپیده دمان چشم داشتن، و به امید طلوع خورشید زیستن؛
در تراكم هواهای كشنده اختناقها، به وزیدن نسیمهای حیاتبخش رهایی امید بستن، و به آرزوی پدیدار گشتن روزهای طلایی ارزشهای جاوید زنده ماندن؛
در غروبهای تاریك گون نومیدی بار غرق بودن، و نوید طلوع فجر شكافنده آفاق را در دل پروردن؛
در شبستان ستمهای تیرگی آفرین جهانگستر گرفتار آمدن، و جان را به مژده فرارسیدن روزهای روزستان، تابنده ساختن؛ در جهان آكنده از ستم و بیداد دست و پا زدن، و از شادمانی طلوع جهان آكنده از داد و دادگری سرشار بودن؛
در حضور حكومتهای جبار و خوانخوار زندگی كردن، و لحظه ای سرتسلیم فرود نیاوردن؛
در زیر سیل خروشان تباهی و فساد قرار گرفتن، و آنی قد خم نكردن؛
در سیاهی های دوران ظلم و ظلمت و گناه گرفتار آمدن، و همواره منتظر طلوع خورشید خونین رهایی بودن؛
شمشیرها و شهادتها را پذیرا شدن، و خطها و شهامتها را پاس داشتن؛
در برابر كوه مشكلات زمانه قرارگرفتن، و چون كوه مقاوم بودن؛
در مسیر جاری كوبنده زمان ایستادن، و آری ها را خوار - شمردن، ونه گفتن و نه گفتن؛...
این است انتظار، شعار شور آور منتظران، مقاومان، پایداران، صلابت پیشگان، شیعیان، مهدی طلبان تاریخ، این است انتظار...
نقش های امام در دوران غیبت
غیبت امام به معنای دوربودن از مردم نیست، آن حضرت در بین مردم حضور دارد منتها كسی او را نمی شناسد! این با آن كه امام از مردم كناره گیری كرده باشد و در یك گوشه ای نشسته باشد و... از زمین تا آسمان تفاوت دارد در یكی از زیارتهای آن حضرت چنین آمده است:
درود بر تو ای حجت ناپنهان الهی!
پس اولا امام اگرچه توسط بسیاری از مردم شناخته نمی شود ولی این مانع از حضور او در بین شیعیان نیست و ثانیاً امام در همین حال در امر هدایت باطنی افراد مستعد، نقش اساسی دارد و كسانی كه مستعد دریافت نور معنویت و هدایت باشند از آفتاب حقیقت او روشنایی می گیرند و به مراتب كمال می رسند. هدایت باطنی از راه باطن صورت می گیرد یعنی كاری ظاهری نیست بلكه امام با استفاده از ولایت تكوینی و با دسترسی به عالم باطن، در دلها و نفوس مردم تصرف می كند و به تناسب شایستگی شان، آنها را به كمال می رساند.
ثالثاً امام از راه امدادهای غیبی، جویندگان حقیقت را در مشكلات علم و دین راهنمایی می كند و همچنین با دعا برای شیعیان خود بقا و رشد آنها را از خداوند متعال مسئلت می كند.
در اخبار و احادیث، امام غایب، تشبیه به خورشید پشت ابر شده است. خورشید اگر برای مدتی در پشت ابرها هم باشد آثار وجودی او برای مردم برقرار است فقط مردم پرتو مستقیم نور او را نمی بینند اما از گرما و روشنایی و سایر آثار آن استفاده می كنند از اینرو، غیبت امام، غیبت جزیی است نه غیبت كلی.
و نهایتاً امام عصر، امید همه مظلومان و حق جویان و حقگویان و باطل ستیزان است. حضور امام عصر(عج) به همه حق طلبان امیدواری مبارزه و استقامت می دهد، آنها را متشكل می كند به آنها قوت دل می دهد، امید به پیروزی را در جان آنها زنده نگه می دارد و نمی گذارد كه یأس و ناامیدی ظلمت را برهمه جهان مستولی سازد. دوستداران و مشتاقان حقیقت و عدالت با نام و یاد او با ظلم پیكار می كنند. آری او مایه امید مظلومان و مستضعفان برای رهایی است. در بینش اسلامی، حق بر باطل پیروز می شود. یعنی مبارزات اهل حق در طول تاریخ ادامه می یابد و روزبروز زمینه برای پیروزی مستضعفان فراهم تر می شود تا اینكه آن حضرت این مبارزات را به نتیجه نهایی می رساند.
سایت بزرگ ستاره زرین
درباره وبلاگ
به نام خدا
با سلام
ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد عرض می كنم . امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده ی شما قرار گیرد . من با تبادل لینک موافقم در صورت تمایل منو لینک کنید بعد خبرم کنید تا منم شما رو لینک کنم در ضمن نظر فراموش نشه .
السلام علیک یا ابا صالح المهدی (عج)
*گفتم که خدا مرا حیاتی بفرست طوفان زده ام مرا نجاتی بفرست
فرمود که با زمزمه یا مهدی نذر گل نرگس صلواتی بفرست*
التماس دعا
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب وبلاگ چیست ؟
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به سعید غلامی می باشد.